… tak trzeba dzisiaj traktować próbę łączenia Orlenu z Lotosem i sprzedaż części polskich „sreber rodowych” Węgrom i Arabom.
Chodzi o koncerny: węgierski MOL, saudyjski Aramco.

Trzeci gracz, to polski Unimot Investment, który ściśle współpracował z partnerami biznesowymi z Białorusi i Rosji.
Przed 24 lutego jeszcze nie miałoby to takiego kalibru. Dzisiaj już bez najmniejszych wątpliwości wiemy, kto po czyjej stoi stronie, kto wróg, a kto przyjaciel: Orban, Putin- dwa bratanki… nie Polska.

Ja nie boję się słów- konsolidacja czy fuzja, to się dzieje w biznesie. Ale tu nie tylko o biznes chodzi, a o bezpieczeństwo naszego kraju.
Dla mnie niepokojące są słowa: monopol i uzależnienie.
To odwrotność wolnego rynku i dywersyfikacji.
Kaczyńskiemu marzy się powrót do przeszłości, kiedy to o wszystkim w kraju decydował I-szy sekretarz partii, kiedy wszystko było państwowe. Dzisiaj tworzone są molochy państwowe, zarządzane przez towarzyszy partyjnych, które nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem i uczciwą konkurencją. To pełzający powrót do komuny.
Polska Kaczyńskiego i Morawieckiego szła dotąd dokładnie drogą Węgier Orbana i Rosji Putina. Monopol partii ich łączy. A to jest zaprzeczeniem demokracji. Dlatego w metodach działania bliżej dzisiaj Warszawie do Budapesztu i Moskwy, niż do Brukseli.
Polska PiSu szła dokładnie tą drogą: przejęcie sądów, instrumentalne i pod potrzeby partii interpretacja Konstytucji (przejęcie i podporządkowanie TK), przejmowanie i likwidacja wolnych mediów…, podobieństw jest wiele- jednym słowem „putinizacja” kraju.
Dlaczego jestem przeciwko tej fuzji Orlenu i Lotosu, przeciwko stworzeniu molocha na usługach partii? Zadałam 04-02-2022 dwadzieścia pytań ministrowi Skarbu, Sasinowi, w sprawie sposobu realizacji przez PKN Orlen tzw. środków zaradczych, mających na celu uchronienie polskiego rynku paliw przed monopolem, w kontekście przejęcia przez niego grupy Lotos *).
W zasadzie na żadne nie otrzymałem odpowiedzi, a jeśli już, to ministerstwo zasłania się tym, że szczegóły negocjacji i transakcji objęte są klauzulą tajności. Problem w tym, że za całą transakcją stoi gwiazda biznesu z Pcimia, czyli prezes Obajtek, który nie ma certyfikatu bezpieczeństwa, nie przeszedł tzw. „wirówki” służb, i nie ma dostępu do informacji tajnych **). A przecież tutaj chodzi o bezpieczeństwo paliwowe i energetyczne kraju. Czyli główny negocjator reprezentujący interes narodowy nie wie co i jak zostało wynegocjowane? Co sprzedajemy Węgrom i Arabom?
Ale uwaga, to nie koniec gigantomanii.
Dnia 16 marca 2022, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydał zgodę na połączenie (koncentrację) Orlenu z PGNiGe w bardzo niekontrolowany sposób. Kaczyński tworzy mega molocha, największego w historii wolnej Polski, na którego czele stoi wójt Pcimia, co to niby „wszystko może”, bez dostępu do państwowych tajnych informacji z powodu szemranych interesów i wątpliwego pochodzenia majątku.
To się dzieje naprawdę.
Jeszcze nie doszło do przejęcia przez Orlen Lotosu, a już w sejmie leży gotowy projekt ustawy przygotowujący połknięcia przez Orlen Obajtka PGNiGe: „Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu…”, w której już jest mowa o nowym podmiocie, będącym następcą prawnym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Komu więc Kaczyński z Sasinem chcą sprzedać tym razem PGNiGe, będącym ważnym elementem sektora o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa?
Co z bezpieczeństwem energetycznym kraju? Wszystko w rękach byłego wójta Pcimia (w Rosji nosił by miano oligarchy zależnego od Putina)?
Co po PGNiGe?
No i niech jeszcze niech ktoś jeszcze powie, że nie mamy do czynienia z putinizacją Polski?
————
Dzięki ustawie ew. podjętej w senacie byłby obowiązujący ustawowy zakaz zbywania udziałów, akcji lub praw
z akcji należących do Skarbu Państwa we wskazanych ustawą spółkach, a także należących do nich przedsiębiorstw lub wyodrębnionych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, trwający przez 270 dni od dnia złożenia wniosku przez
Rzeczpospolitą Polską o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu
Północnoatlantyckiego, a w tym konkretnym przypadku odnosiłoby się to także do spółek wchodzących w skład Grupy Lotos.
PiSowi jednak zależy na czasie, choć wojna na Ukrainie dja argumenty ku temu, żeby się przynajmniej nie spieszyć.
Takie działanie godzi w interesy narodowe naszego kraju i wg mnie trąci zdradą stanu.
————
Najistotniejsze podmioty pod względem
znaczenia dla gospodarki państwa (spółki z udziałem Skarbu Państwa): Agencja Rozwoju Przemysłu, Centralny Port Komunikacyjny, Enea, Energa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa Azoty „Puławy”, Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Grupa LOTOS, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, PERN, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe, Poczta Polska, Polska Grupa Lotnicza, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości, Polski Holding Obronny, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, Polskie Koleje Państwowe, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Tauron Polska Energia, Totalizator Sportowy oraz spółka celowa do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

*) https://tyszkiewiczwadim.pl/pytania-do-ministra-sasina-w…/
**) https://wiadomosci.radiozet.pl/…/Prezes-Orlenu-Daniel…
albo
https://wiadomosci.gazeta.pl/…/7,114883,27605400…