Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz – Pakt Senacki

Rejestr zaciągniętych kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę na rzecz KWW Wadim Tyszkiewicz – Pakt Senacki prowadzony na podstawie art. 140 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.)

  1. Wpłata: 10.000,00 zł od Krystyna Sitnik, miejscowość zamieszkania: Konstancin-Jeziorna, data wpłaty: 18.09.2023 r.;

2. Kredyt: nazwa banku udzielającego kredyt: Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, data udzielania kredytu: 02.10.2023 rok, wysokość: 32.000,00 zł, oprocentowanie: 9,00% w stosunku rocznym, prowizje: w sumie 420,00 zł, zobowiązanie poręczyciela Wadima Tyszkiewicza: poręczenie zabezpieczone kaucją w kwocie 35.000,00 zł, termin spłaty: 14.08.2024 rok.