Ja w Związku Miast Polskich

W zarządzie ZMP, najstarszej i najbardziej szacownej organizacji skupiającej polskie samorządy, pracowałem 5 lat służąc miastu i regionowi.

Jako przedstawiciel ZMP uczestniczyłem też w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Dzięki tej pracy i walce o interesy polskich samorządów, poznałem wielu przyjaciół, z którymi nadal się spotykam współpracuję tym razem już z pozycji senatora.

Ja w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu