Moje wsparcie dla samorządów

Wykłady, szkolenia, spotkania, doradztwo… czyli dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi samorządami

W ciągu 17 lat mojej pracy w samorządzie nauczyłem się bardzo wiele i zdobyłem ogromne doświadczenie.

Przede wszystkim potrafię w sposób profesjonalny i skuteczny kreować rozwój gospodarczy miast i gmin.

Moim największym sukcesem w pracy samorządowej był rozwój gospodarczy Nowej Soli, którą przejąłem jako miasto w ruinie, w sytuacji dramatycznej, z blisko 50% bezrobociem, a zostawiłem praktycznie z bezrobociem bliskim zeru, z dwiema potężnymi strefami gospodarczymi 2X100 hektarów, zabudowanymi kilkudziesięcioma fabrykami z różnych krajów świata.

Obsłużyłem osobiście około 250 inwestorów. Udało się zatrzymać w Nowej Soli co 10-tego. Na temat obsługi inwestorów wiem wszystko.

A teraz dzielę się swoją wiedzą z innymi.

Tylko w tym roku odwiedziłem już kilkanaście samorządów w całej Polsce. W przyszłym roku planuję odwiedzić kilkadziesiąt samorządów.