Wojna, czy raczej pokazówka handlarzy strachem dla podbicia sondaży? Cała polska armia kontra 30 słabych i chorych ludzi. Jest moc. Gra na emocjach i uczuciach ludzi dowodzi odczłowieczenia władzy. Czy my, ludzie, musieliśmy się aż tak upodlić, żeby pozwolić innym ludziom umierać na naszych oczach w imię poprawności politycznej? https://warszawa.wyborcza.pl/…/7,54420,27496228…