W sprawie twórców kultury

W sprawie twórców kultury: do ministra Glińskiego.

Wraz z senatorem Kwiatkowskim złożyliśmy oświadczenie w Senacie. Dla zainteresowanych treść poniżej:

Jedną z grup społecznych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami panującej od ponad roku pandemii tzw. koronawirusa, są twórcy kultury. Zamknięte teatry, kina a także biblioteki, odwołane spektakle, premiery filmowe czy koncerty. Zaoferowana przez państwo pomoc dla tej grupy zawodowej po pierwsze była niewystarczająca, ale przede wszystkim, wobec niejasnych kryteriów jej rozdziału, wywołała wiele kontrowersji nie tylko wewnątrz środowiska.

Należy podkreślić, iż Polska Kultura jest jednym z naszych najlepszych towarów eksportowych”. To w tej dziedzinie życia odnosimy największe sukcesy na arenie międzynarodowej, łącznie z Nagrodą Nobla, statuetkami Oskara i Cezara, a także zwycięstwami w międzynarodowych konkursach muzycznych czy plastycznych. Dlatego też rozwiązanie problemu teraz i kompleksowo na przyszłość powinno stanowić jeden z obowiązków organów państwa, poprzez stworzenie specjalnego funduszu i ustalenie z udziałem zainteresowanych podmiotów zasad jego rozdziału bez arbitralnych decyzji władzy wykonawczej.

Kilka miesięcy temu stosowny projekt ustawy został złożony w sejmie przez grupę posłów. Niestety nie rozpoczęły się nad nim prace, zapewne dlatego, iż była to grupa posłów opozycji parlamentarnej. Spotkał się natomiast z zapowiedzią przygotowania stosownego projektu ustawy przez rząd. Projekt taki ciągle nie został wniesiony jednak do laski marszałkowskiej.

Dlatego te prosimy o informacje na jakim etapie znajduje się obecnie projekt i kiedy wpłynie do parlamentu, a przede wszystkim jaki będzie termin wejścia życie ustawy?

Jakie mają być źródła finansowania wsparcia artystów i kto będzie uprawniony do skorzystania z takiego wsparcia?

Czy prawda jest, iż kierowany przez Pana resort planuje pozyskanie środków na ten cel z rozszerzenia zakresu obowiązywania tzw. opłaty reprograficznej na nowe kategorie urządzeń, jak m.in. telewizory, smartfony, sprzęt komputerowy? Ile procent wartości produktu ma wynosić ta opłata? Czy będzie to jedyne źródło finansowania i czy do funduszu wsparcia trafi 100% pozyskanych z opłaty środków?

Jeśli bowiem pojawiające się w mediach informacje, iż wsparcie dla artystów ma pochodzić wyłącznie z podniesionej opłaty reprograficznej, oznaczać to będzie całkowite przerzucenie kosztów na konsumentów i wprowadzenie kolejnego quasi-podatku.

Panie premierze, zwracający się bezpośrednio do nas ludzie kultury proszą o jakiekolwiek konkrety. Mówią wprost, iż wiele obiektów kultury nie podniesie się po pandemii, a ich liczba przyrasta z każdym miesiącem w postępie geometrycznym. Małe galerie czy domu kultury utrzymują się jeszcze wyłącznie w wyniku wsparcia samorządu terytorialnego. A to tam zaczynało się wiele międzynarodowych karier polskich twórców. Państwo Polskie musi zrobić wszystko by przetrwały. Dlatego oczekując na projekt stosownej ustawy przygotowany przez rząd, prosimy o pilną odpowiedź na wszystkie nasze pytania.

Senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz