„Polski nie stać na lockdown, Polskę stać na reżim sanitarny”!

Pod tym hasłem odbyła się wczoraj, przygotowana przez środowiska gospodarcze, z udziałem senatora Kwiatkowskiego i moim, konferencja prasowa, na której przedstawiliśmy podstawowe tezy związane z wyjściem z kryzysu wywołanego pandemią. Przedsiębiorcy są na granicy wytrzymałości. Wielu jest zdesperowanych, gdyż tracą cały dorobek swojego życia. W trzech prezentowanych branżach ponad 80% przedsiębiorców nie może liczyć na żadną pomoc ze strony państwa. Konferencje propagandowe premiera mają się nijak do faktów. Poniżej kilka kluczowych slajdów z tej prezentacji. W Senacie przygotowaliśmy nową ustawę o pomocy dla przedsiębiorców. Ale póki co w parlamencie obowiązuje zasada: większość rządząca (bolszewicy od słowa bolsze, czyli więcej) ma zawsze rację, a jeśli nie ma racji, to patrz w punkt pierwszy. My jednak nie odpuścimy, i wspólnie z przedsiębiorcami i pracodawcami, będziemy walczyć o obronę polskich firm i milionów miejsc pracy.

Przedsiębiorcy z tych trzech branż są gotowi pracować w najostrzejszym reżimie sanitarnym, ale pracować. Trudno zrozumieć, czym się różni przeciskanie się w sklepie pomiędzy półkami i ludźmi, od zjedzenia posiłku siedząc przy co trzecim stoliku, albo ćwicząc na sali przy zachowaniu reżimu 1 ćwiczący na np. 15 m2? W sklepie jest czasem kilka osób na 1 m2. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym w hotelach obowiązuje całkowity lockdown.

Jak tłumaczyć też przejmowanie teraz przez państwo prywatnych hoteli? Wszyscy rozumiemy potrzebę ograniczeń związanych z pandemią, ale rząd odbija się od ściany do ściany, działania są chaotyczne i niespójne, podejmowane naprędce bez konsultacji z zainteresowanymi stronami. Pamiętać trzeba, że pewnych procesów nie da się odwrócić, i kiedy rządzący się może w końcu opamiętają, może być już za późno. Tylko ten rachunek za skutki złych decyzji rządu, zapłacimy my wszyscy.

Uwaga: co do akcji #otwieramy: ci na czerwonym polu- 81,23%, nie mają nic do stracenia, albo plajta i komornik, albo walka i obrona w sądzie przed działaniami niezgodnymi z prawem i Konstytucją. Link do konferencji: https://www.facebook.com/polskafederacjafitness/videos/437519847604665/