Fitness i nie tylko

Wraz z senatorem Kwiatkowskim, po konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców z branży fitness, skierowaliśmy w zeszłym tygodniu pytania do Premiera:

rząd po raz kolejny podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia obiektów infrastruktury sportowej: klubów fitness, siłowni i studiów treningu personalnego, znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach. W sytuacji w której wszyscy lekarze podkreślają, że dobra kondycja fizyczna znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem, a w przypadku zakażenia zwiększa szanse na łagodny przebieg choroby – rząd podejmuje decyzje, które utrudniają a dla wielu – wręcz uniemożliwiają dbanie o kondycję fizyczną. Dodatkowo decyzje rządu często są niespójne lub jest możliwa ich zróżnicowana interpretacja. Ta rożna interpretacja, w sposób szczególny może narazić przedsiębiorców z tej branży (fitness/sport) na: kary, mandaty lub inne przykre administracyjne konsekwencje.

Dlatego, żeby uporządkować tę sytuację prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

PYTANIE NR 1Na jakich zasadach mogą korzystać z klubów fitness, siłowni, studiów treningu personalnego i innych obiektów naszego sektora, osoby posiadające legitymację związków:PZPL – Polskiego Związku Przeciągania Liny,PZT – Polskiego Związku Triathlonu,PZK – Polskiego Związku Kolarstwa.

PYTANIE NR 2Czy obostrzenia różnicują korzystanie z infrastruktury sportowej różnicując: – polskie związki sportowe NIE BĘDĄCE na liście sportów olimpijskich; – polskie związki sportowe BĘDĄCE na liście sportów olimpijskich?

PYTANIE NR 3Czy służby, takie jak Policja oraz Sanepid podczas kontroli danego obiektu, pod względem przestrzegania rozporządzenia, mają prawo podważyć jego treść na podstawie własnej interpretacji ? Czy interpretacja prawna funkcjonariusza policji lub sanepidu ma większą wagę, niż treść rozporządzenia ?

PYATNIE NR 4Czy Sanepid bądź Policja mogą wydać decyzję administracyjną o zamknięciu danego obiektu, w przypadku, gdy dany klub fitness czy siłownia w pełni przestrzegają w/w rozporządzenia z dnia 19.03.2021 [po zmianach z 08.04.2021 włącznie] i działają zgodnie z jego treścią?

PYTANIE NR 5Czy klient klubu fitness posiadając powołanie np. do kadry narodowej PZPL i tym samym ważną legitymację Polskiego Związku Przeciągania Liny, może uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowych, współzawodnictwie sportowym na terenie klubu fitness bez żadnych konsekwencji ze strony kontroli Policji lub Sanepidu ?

Odpowiedź na powyższe pytania ułatwią przedsiębiorcom racjonalne planowanie wykorzystania infrastruktury sportowej, a obywatelom dbanie o własne zdrowie i poprawę kondycji fizycznej.

———————————————

-I kolejne oświadczenie skierowane do Ministra Finansów:

W związku ze zgłaszanymi do mnie licznymi zapytaniami odnoszącymi się do niejasności dotyczących pomocy de minimis kierowanej do przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID10, proszę o uściślenie informacji i wyjaśnienie jakie są warunki przyznania i łączne limity kwotowe ww pomocy de minimis. Zgłaszający się do mnie obywatele wskazują, że w komunikacie komisji z 1 lutego 2021 roku napisane jest, że całkowity pułap pomocy na przedsiębiorstwo wynosi 1,8 mln EUR, jednak na stronach rządowych SUDOP, na których można sprawdzić sumę przyznanych pomocy, wskazana kwota limitu wynosi 800.000 EUR.

Czekamy na odpowiedź.