Onkologia, a pandemia.

Wraz z senatorem Kwiatkowskim zadaliśmy 11 listopada 2020 pytania do Prezesa NFZ dotyczące leczenia onkologicznego w okresie epidemii koronawirusa. Choroby nowotworowe to wyjątkowo częsta przyczyna zgonów Polek i Polaków. Nowotwór złośliwy rozpoznaje się średnio u ok. 500 osób dziennie, spośród których ok. 270 umiera. W przypadku COVID-19 (koronawirus) przy podobnej liczbie rozpoznań – u ok. kilkuset osób dziennie. Liczba zgonów z powoduCOVID-19 wynosi od kilku do kilkunastu dziennie. Jednocześnie prosimy o informację o wszystkich działaniach, jakie państwo podejmowaliście, żeby w Polsce nie doszło do zapaści w zakresie leczenia osób chorych na choroby nowotworowe. Oto odpowiedź: Prezes NFZ 7 lipca 2020 powołał Zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jednym z wyników prac Zespołu jest analiza dostępności do świadczeń onkologicznych w okresie epidemii koronawirusa Sras-CoV-2.Wszystkie pytania i oświadczenia na moim blogu: https://tyszkiewiczwadim.pl/senat/