Author page: Wadim Tyszkiewicz

Najpierw wędka

I jeszcze jeden bardzo istotny wątek związany z bardzo kosztownym, a najczęściej niewydolnym i nieefektywnym dzisiejszym systemem walki z bezrobociem, polegającym często na zwykłym rozdawnictwie. Wiąże się też w części to z pomocą społeczną, sprowadzającej się do …, co często prowadzi do demoralizacji całych grup społecznych, które przyzwyczają się żyć w „darmowym ubóstwie”, hołdując zasadzie, że im się po prostu…