Dzisiaj w Warszawie walczymy o wolny, demokratyczny, polski samorząd. Samorządowcy i Senatorowie podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot lokalnych w Polsce oraz utworzenia ze wszystkimi siłami prodemokratycznymi wspólnych list do Sejmu, Sejmików Wojewódzkich oraz Senatu.

Samorządowcy z czterech stowarzyszeń: „Samorządy dla Polski”, „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”, „Wielkopolska – Kierunek Europa”, „Łączy Nas Samorząd” oraz Senatorowie z Senackiego Zespołu Samorządowego podpisali dzisiaj (16 czerwca br.) porozumienie na rzecz rozwoju polskich samorządów terytorialnych. Porozumienie podpisano o godzinie 13.00 w siedzibie Senatu RP.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili swoje obawy związane z postępującą centralizacją Polski i podporządkowywaniem coraz większych obszarów życia interesom jednej partii. Niepokój autorów listu wiąże się także z coraz liczniejszymi przypadkami odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o dochodach wypracowanych przez mieszkańców. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do współpracy w przygotowywaniu senackich inicjatyw legislacyjnych, służących rozwojowi samorządu terytorialnego w Polsce, a także dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach.

Zygmunt Frankiewicz, senator RP, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej prezes Związku Miast Polskich:– Porozumienie ma na celu obronę samorządów. Samorząd jest częścią państwa, jest niszczony, demolowany w sposób systematyczny i systemowy. Potrzebne jest wsparcie opozycji w wyborach nie tylko samorządowych, ale także w wyborach do Sejmu i Senatu.

Liczymy na to, że w ten sposób uda się wygrać z PiS-em. Inaczej zginie samorząd. Dlatego to zaangażowanie. Takich organizacji jak te, które podpisały się pod porozumieniem tworzy się więcej. Chcemy zintegrować całe środowisko samorządowe po to by się nie dało rozbić i podzielić, bo rozbite będzie łatwe do ogrania. Będziemy oczywiście podejmowali inicjatywy ustawodawcze – jest ich już kilkanaście, senackich, w tej kadencji. Będziemy współpracowali z obecnymi tu organizacjami i wspólnie będziemy przygotowywali te projekty i decydowali o tym co najpilniejsze.

Jacek Karnowski, stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”, prezydent Sopotu:– Chcemy zjednoczyć wszystkie siły prodemokratyczne w wyborach do Sejmu, samorządowych, a także do Senatu. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi siłami prodemokratycznymi, tak byśmy wspólnie odbudowali samorząd w Polsce. Przykład Rzeszowa, gdy samorządowiec z poparciem swoich radnych może zjednoczyć wszystkie siły pro opozycyjne pokazuje, że można wygrywać wybory na Podkarpaciu. Można wygrywać w całej Polsce i chcemy je wygrywać we wszystkich wojewódzkich sejmikach samorządowych. Ale chcemy także wygrywać wybory do Senatu i Sejmu. To są nasze cele. A dzisiaj z Zespołem Senackim chcemy bronić samorządu, byśmy mieli dla kogo te wybory wygrywać, byśmy mogli wygrywać je dla naszych mieszkańców. Bo samorząd i demokracja lokalna są obecnie zagrożone. Na przykład w takich obszarach jak służba zdrowia czy oświata, gdzie rząd chce się społecznościom lokalnym zabrać i zawłaszczyć te kompetencje, które do tej pory miały

.Wadim Tyszkiewicz, senator RP:– Idziemy razem po to, żeby ratować samorząd. Jednoczymy się po to, żeby pójść do najbliższych wyborów i odegrać w nich znaczącą rolę. Do tej pory inicjatywy samorządowe różnie wypadały, jeśli chodzi o zaangażowanie w wybory. Dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa, bardzo, bardzo trudna. Obecny rząd jak ognia unika słów: miasto, samorząd. W programie Nowy Ład samorząd został pominięty. Prezydent Chełma, który był właściwie konferansjerem podczas prezentowania Nowego Ładu, jest dowodem na to, jak jest traktowany samorząd w Polsce. Nie możemy pozwolić, by samorząd był dzielony, marginalizowany, spychany na obrzeża polityki, dlatego, że my uczestniczymy jako parlamentarzyści, samorządowcy w budowaniu potencjału naszego kraju. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasza społeczność samorządowa była dzielona. Niestety w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach rząd robi wszystko, co w jego mocy, by pokłócić czy podzielić samorządy. Bardzo dobrym przykładem na to są choćby czeki samorządowe rozdawane w czasie podziału drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – te czeki miały logo PiS! Publiczne pieniądze, które są dystrybuowane, dzielone między samorządowców, po to, żeby ich skłócić i podzielić, dzielone są właśnie w takiej formule.

Czek, który prezentuję, jest ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie tak zostały podzielone pieniądze nasze, wszystkich Polaków, wszystkich samorządowców. Nie możemy na to pozwolić. Z tego miejsca mówimy więc wyraźnie i dosadnie: szanowni państwo rządzący – idziemy po was. Idziemy po władzę, idziemy po to, żeby bronić samorządu, idziemy po to, żeby ta wspólnota samorządowa nie była rozbita. Samorząd to największy sukces Polski po 1989 r.

Nie pozwolimy na to, żeby samorząd został zdyskredytowany, zepchnięty na margines, bo dzisiaj taki proces się dzieje: odbieranie kompetencji samorządom, pozbawianie ich funduszy i na dodatek dzielenie samorządów. Ten czas musi się skończyć, dlatego wspólnie, jako Senacki Zespół Samorządowy będziemy koordynować wszystkie działania. Dzisiejsze porozumienia zostały podpisane z organizacjami, które też już przygotowują się do najbliższych wyborów. Mówimy otwarcie: naszym celem jest powrót do normalności, naszym celem są wybory i samorządowcy z całej Polski powinni się zaangażować w ten ruch, dlatego, że gra toczy się o najwyższą stawkę, o przyszłość naszego kraju, o przyszłość samorządu, ale przede wszystkim kraju, bo Polska jest oparta na samorządzie.

Samorząd to gospodarze terenu, ludzie, którzy codziennie rozwiązują problemy mieszkańców, to blisko 2,5 tys. polskich samorządów. Jeżeli samorządowcy w związku z tym, co się w kraju dzieje, zaangażują się w tę naszą akcję, to zmienimy Polskę na lepsze, Polska wróci na dobre tory oparte na samorządzie. Dlatego proszę wszystkich samorządowców, z całego kraju, żeby się zaangażowali w nasz ruch. My będziemy łącznikiem, Senacki Zespół Samorządowy będzie do Państwa dyspozycji, po to, żebyśmy wspólnie obronili samorząd i obronili przyszłość naszego kraju.

Jacek Sutryk, stowarzyszenie „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”, prezydent Wrocławia:– Silny, demokratyczny i obywatelski samorząd – tylko taki jest w stanie dbać o codzienne sprawy mieszkańców. W tym celu samorządowcy tworzący regionalne federacje samorządowe spotkali się dziś w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Mam nadzieję, że to początek wielu ważnych inicjatyw i wspólnych projektów. Trzymam kciuki za nas i za Polskę.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania:– Rząd zjednoczonej prawicy osłabia samorządy, odbierając im kolejne kompetencje. Zmiany w PIT, szereg rozwiązań zawartych w Nowym Ładzie negatywnie odbiją się na finansach miast. Stracą na tym nasi mieszkańcy i mieszkanki. To dla nich musimy bronić samorządów przed centralizacją. Wybory w Rzeszowie, czy wcześniejsze do Senatu, w których wystartowali prezydenci miast, doświadczeni samorządowcy, pokazały, że możemy to zrobić tylko razem. Nie możemy wytracać energii na niepotrzebne polityczne i partyjne dyskusje, zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Musimy postawić na synergię sił i potencjałów. Tylko wtedy wygramy.

P.S. Proszę, tylko nie piszcie o maseczkach. Jedni za, inni przeciw. Ale z szacunku do siebie i do prawa, założyliśmy maseczki, bez względu na to, jakie mamy na ten temat zdanie. Maseczki w tym temacie nie były najważniejsze.