Rejestr wpłat - PDF

Lp. Data
wpisu
Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość
zamieszkania
Kwota wpłaty Łączna kwota
wpłat
Dodatkowe
informacje
 1 2019-09-05 2019-08-30 Tomasz Gniewczyński Zielona Góra 2.500,00 2.500,00  
 2 2019-09-05 2019-09-02 Wadim Tyszkiewicz Nowa Sól 8.000,00 8.000,00  
 3 2019-09-05 2019-09-02 Krystyna Sitnik Konstancin- Jeziorna 10.000,00 10.000,00  
4 2019-09-11 2019-09-10 Mirosława Mazurkiewicz Zielona Góra 1.000,00 1.000,00  
5. 2019-09-11 2019-09-10 Mirosława Mazurkiewicz Zielona Góra 2.000,00 3.000,00  
6. 2019-09-17 2019-09-16 Zbigniew Psikus Zielona Góra 1.999,99 1.999,99  
7. 2019-09-17 2019-09-16 Krzysztof
Grzymkowski
Zielona Góra 5.000,00 5.000,00  
8. 2019-09-23 2019-09-20 Piotr Adam Szymczak Zielona Góra 7.000,00 7.000,00  
9. 2019-09-30 2019-09-27 Stanisław Piekarski Nowa Sól 4.000,00 4.000,00