25, 26 i 27 lutego 2020 r. (wtorek, środa i czwartek)
Początek posiedzenia w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 15.00.
Sekretarze Senatu: senator Aleksander Szwed
senator Ryszard Świlski
Listę mówców prowadzi: senator Aleksander Szwed

1) Ustawa budżetowa na rok 2020.

2) Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

3) Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018.
4) Informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Moje wystąpienie dotyczyło poprawek do budżetu związanych z nie dofinansowaniem oświaty. Zaapelowałem o zwiększenie środków zapisanych w budżecie o kwotę 4,65 mld zł. Dokładnie tyle, o ile rząd przez ostatnie 3 lata zwiększył lukę finansową, w wyniku której samorządy ponoszą gigantyczne koszty, pokrywając różnicę pomiędzy subwencją oświatową, a rzeczywistymi kwotami ponoszonymi przez samorządy na oświatę.